Algemeen

A. Visie en Missie

Elk staflid heeft zich geconformeerd aan het vastgelegde beleid en missie zoals door het bestuur van stichting Soccerplus vastgesteld.

Visie

Individuele winst en ontwikkeling boven wedstrijdresultaat

Missie

Spelers een veilige omgeving bieden waar ze maximaal kunnen en zullen ontwikkelen

B. Gedrag stafleden

Een staflid houdt zich, buiten een officiële beoordeling of afspraak om, afzijdig van enig discussie en/of opmerkingen met/tegen ouder omtrent beleid, visie en voetbaltechnische onderwerpen omtrent hun kind of een ander kind.
Voetbaltechnisch wordt eerst altijd met het kind zelf besproken (positie, wisselbeleid etc) Roken en/of het nuttigen van alcoholische drank en/of drugs op een trainings- en/of wedstrijddag in het zicht van ouders, spelers, tegenstander is verboden.
Zelf als staflid niet in herkenbare kleding is maar wel in een bepaalde functie aanwezig is bij de training en/of wedstrijd.
Staflid is voorbeeld voor de spelers en ouders in woord en gebaar.

Dit houdt voor stafleden concreet in dat:

- heeft de kleding altijd op orde en is altijd op tijd ( nog voor de eerste speler aanwezig is)

- gebruikt normale taal in bijzijn van spelers en ouders

- altijd sportief naar tegenstander en geeft na afloop als team een hand

- discussieert nooit met scheidsrechter (scheidsrechter heeft altijd gelijk) en/of begeleiding en/of supporters van de tegenstander

- houdt zich strikt aan de richtlijnen (met name inzake gedrag, afwezigheid en/of te laat komen)

- excessen (vecht- en/of scheldpartijen) waar stafleden direct bij betrokken zijn dienen te worden gemeld bij de Coordinator.
  Deze stelt zowel de technisch Manager als de commissie Publiekszaken op de hoogte en deze zullen een onderzoek instellen.

C. Voetbaltechnisch

De rode draad die door de opleiding loopt is dat we een veilige omgeving willen creëren waar spelers zichzelf maximaal kunnen ontwikkelen. handvatten hiervoor zijn:

- complimenten geven, complimenten geven en complimenten geven

- vooraf afspraken maken met spelers en geen regels want op afspraken kan je op terugvallen

- trainer is niet nadrukkelijk aanwezig aan de kant (valt niet op)

- speler naar je toe roepen verdient de voorkeur boven verbaal proberen deze te bereiken

- coach tijdens de wedstrijd op het thema van de afgelopen week en ga niet alles coachen

- coachen = helpen dus niet voorzeggen; spelers moeten zelf keuzes leren maken

- bij meerdaagse toermooien in het buitenland dient of de Technisch Manager of het Hoofd Opleidingen aanwezig te zijn

- tot en met de O15 werken wij niet met vaste posities 

D. Advies stoplicht- en eindgesprekken

De hoofdtrainers vullen het beoordelingsformulier naar eer en geweten in op Voetbalassist.
Deze beoordeling is een advies en niet bindend; er kan van worden afgeweken door de staf indien deze de indruk heeft dat de beoordeling niet juist is.
Een speler kan maximaal 1 kleur afwijken van het voorgaande advies.

E. Voetbal algemeen 

- uitnodigingen voor wedstrijden en/of toernooien worden in de stafapp geplaatst en pas na goedkeuring van  de Technisch Manager of het Hoofd Opleidingen doorgestuurd naar de contactouders.
Spelers die een of meerdere keren afwezig waren worden vermeldt inclusief reden van afwezigheid.

- iedere zondag wordt per app de weekplanning naar de contactouders gestuurd

- excessen (vecht- en/of scheldpartijen, weggestuurd van training, wangedrag ouders) dient per direct gemeld te worden bij de coördinator en deze stelt de Technisch Managers op de hoogte

- stafleden zitten niet in de groepsapp met ouders; alle communicatie loopt via de contactouders

- iedere speler t/m O12 heeft recht op even veel speeltijd 9per 1/2 alle wissels); vanaf de O13 wordt ook naar kwaliteit gekeken maar speelt een spelers die alle trainingen heeft bezocht minimaal 20 minuten

- staflid is verantwoordelijk voor toezicht in de kleedkamer gaat (na afloop pas) weg als de laatste speler uit de kleedkamer is en deze veegschoon is achtergelaten

- wisselen van spelers tussen teams voor een training en/of wedstrijd mag niet op eigen initiatief maar uitsluitend na toestemming van de coordinator.

- iedere hoofdtrainer is hoofdelijk verantwoordelijk voor de aan hem uitgereikte trainingsmaterialen

- zelf aangeleverde toernooien en/of wedstrijden worden uitsluitend gespeeld na accoord van de coördinator

- voor teamactiviteiten (bowlen, fitness, zaaltrainingen etc) die door het team zelf en op eigen initiatief zijn georganiseerd dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de coordinator.
Deelname voor spelers is hierbij altijd op vrijwillige basis en afwezigheid zal geen consequenties hebben voor spelen van een wedstrijd en/of toernooi

- stafleden bewaken de geldende richtlijnen voor zowel zichzelf als hun spelers

F. Contact

Voetbaltechnische vragen dienen door de speler zelf bij hun trainer te worden neergelegd 
Is het antwoord niet voldoende en/of onduidelijk in uw ogen, kan de ouder naar de coördinator stappen.
Wilt een ouder een persoonlijk gesprek met het Technisch Manager (bijvoorbeeld als u vindt dat een of meerdere stafleden zich niet houden aan een of meerdere richtlijnen waardoor uw kind de dupe is), kan dat (uitsluitend) per mail via tm-soccerplus@gmail.com.

Noot:

In de afgelopen 5 seizoenen tijd zijn er tot nu toe al ruim 55 spelers van Soccerplus/Betrokken Spartaan rechtstreeks doorgestroomd naar een BVO maar worden sporadisch kampioen.
 
"winnen is leuk, winst maken is leuker"


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!