Beoordelingen

Zowel voor, tussen en tijdens het eind van het seizoen zullen er voor de spelers uit de academy teams evaluatiegesprekken plaatsvinden.
Meetpunten zijn hierbij kwaliteit, gedrag speler in- en buiten het veld, gedrag ouder, trainingsopkomst (opkomst van alle trainingen wordt digitaal  bijgehouden in het SpelerVolgSysteem; voor VIT training telt afwezigheid dubbel mee), leerbaarheid en nakomen teamafspraken.
Aan de hand hiervan wordt eind van het seizoen besloten met welke spelers we eind van het seizoen verder willen gaan voor een selectieteam en met welke niet. 

GESPREKKEN

POP   gesprek

In september ontvangen alle academyspelers vanaf de O9 een uitnodiging voor het POP gesprek.
In dit persoonlijke gesprek is voornamelijk de speler aan zet en deze geeft kort aan wat zijn/haar leerdoelen zijn voor aankomend seizoen. Het POP formulier zal door de trainer worden uitgereikt.

Spelers vullen zelf het formukier in en nemen dit mee naar gesprek.
Het POP gesprek is verplicht en zonder gesprek zullen er ook gedrurende het seizoen geen verdere beoordelingsgesprekken plaatsvinden.
Speler komt hierdoor automatisch op de beoordelingskleur "rood" te staan bij het tussentijdse gesprek.

Stoplichtgesprek 

Jaarlijks net na de winterstop volgt een "stoplichtgesprek".
Dit is een tussentijdse evaluatie waarbij de volgende maatstaven worden aangehouden: rood = nog niet voldoende, oranje = twijfel en groen = positief.
De trainer(s) stellen hierbij een advies op omtrent de beoordeelde kleur en in de regel zal dit advies worden gevolgd door het Hoofd Opleidingen en de Technisch Coordinator.
Spelers die een percentage trainingsopkomst hebben van minder dan 90% kunnen geen beoordeling "groen" ontvangen maar uiterlijk "oranje".
Spelers met een percentage trainingsopkomst van 80% of lager zullen de tussentijdse beoordeling "rood" ontvangen.

Bij de tussenbeoordeling beoordeling wordt rekening gehouden met de geboortemaand en geboortejaar van de speler.
Een speler die met dispensatie in een team met geboortejaar lager speelt maar niet in de maanden november of december is geboren kan maximaal de beoordeling oranje ontvangen.
Indien een speler in een team van een hoger geboortejaar speelt zal deze altijd de beoordeling groen ontvangen.
Alle spelers worden ongeracht de kleur van de beoordeling gebeld.
Spelers met een tussentijdse beoordeling Rood of Oranje zullen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met hun eigen trainer om de verbeterpunten te benoemen en eventueel een plan van aanpak op te stellen.

Eindgesprek

Medio april wordt door de trainer(s) een definitief advies gegeven aan de Technische Commissie omtrent de definitieve beoordeling van de spelers.  Bij het eindgesprek wordt het advies en met name de tot stand koming van het advies van de trainers (kritisch) bekeken door het Hoofd Opleidingen en de Technisch Coordinator. Deze kunnen afwijken van het advies van de trainer(s). De kleur van het eindgesprek kan maximaal 1 tree van het stoplichtgesprek.

BEOORDELINGEN

A: een speler heeft eindbeoordeling "positief" ontvangen zal medio april telefonisch het advies doorkrijgen van de coordinator of trainer.

Voor spelers met in eerste instantie de beoordeling "positief" maar die stagetrainingen volgen bij een andere amateurvereniging zal de beoordeling gewijzigd twijfel of afscheid/.
Spelers die een leeftijdscategorie ouder worden doorgeschoven ontvangen automatisch de eindbeoordeling groen.

Spelers die een leeftijdsgreep jonger worden ingedeeld ontvangen automatisch de beoordeling twijfel.

B: een speler heeft eindbeoordeling "twijfel" ontvangen op basis van:

- twijfel bij de staf of er nog voldoende progressie kan volgen

- incidenteel ongewenst gedrag speler en/of ouder in en/of rondom het veld en/of in de kleedkamer

- veelvuldig te laat

- als gevolg van het percentage trainingsopkomst

- uitslag Fitheidtesten (3x per seizoen)

- spelers  die met dispensatie uitkomen in een team van een geboortejaar jonger maar niet on de maanden november of december zijn geboren.

De speler zal dit uiterlijk medio april zijn/haar beoordeling telefonisch  doorkrijgen .
Er is, indien gewenst, nog wel een kans voor deze spelers om ook volgend seizoen deel uit te maken van een selectieteam en dit is door in te schrijven en mee te trainen op de Talentendag (O9 t/m O11) of deel te nemen aan de selectietrainingen (O13 en hoger).

Spelers met eindbeoordeling "twijfel" zijn vrij om alvast uit te kijken naar een andere vereniging en hier ook stagetrainingen- en/of wedstrijden te spelen mits deze op tijden vallen die conflicterend zijn met de tijden van het huidige team.
Voor toelichting op de beoordeling kan een gesprek met de trainer en/of coordinator worden aangevraagd.

C: een speler zal eindbeoordeling afscheid ontvangen op basis van:

- onvoldoende kwaliteit of perspectief op verbetering

 

- meerdere malen ongewenst gedrag speler en/of ouders in en rond het veld en/of kleedkamers

- als gevolg van de percentage van trainingsopkomst

- meer dan eenmaal afwezig is geweest zonder afmelding op de voorgeschreven wijze (vooraf met reden, in de groepsapp).

- structueel ontevreden ouders waarvan wij overtuigd zijn dat deze bij een vereniging met een ander beleid/visie beter af zijn

- zonder toestemming een (stage)training volgen bij een amateurvereniging

Spelers met eindbeoordeling "afscheid" zijn vrij om alvast uit te kijken naar een andere vereniging en hier stagetrainingen en/of wedstrijden te spelen mits deze op tijden vallen die conflicterend zijn met de tijden van het huidige team.
De beoordeling "afscheid" zal telefonisch worden medegedeeld.
Voor toelichting op de beoordeling kan een gesprek met de trainer en/of coordinator worden aangevraagd.

D: uitschrijving op basis van gedrag

Indien een speler niet op basis van voetbalkwaliteiten maar op basis van gedrag (ouder) als eindoordeel "afscheid" ontvangt kan deze hier uitsluitend tegen in beroep bij het bestuur.
Dit kan door een gemotiveerde mail te sturen naar publiekszaken@stihting-soccerplus.nl.
De betrokken bestuursleden zullen op basis van gesprekken en eerdere rapportages de beoordeling nogmaals bekijken en daaruit kan voortvloeien dat het eindoordeel nogmaals zal worden besproken of dat besloten was dat dit terecht is.

Op 1 juni 2023 worden alle huidige leden automatisch uitgeschreven als lid van Betrokken Spartaan.
Spelers die de inschrijflink op tijd invullen (dus uiterlijk 1 mei 2023) en de aanbetaling binnen de termijn voldoen worden door ons heringeschreven voor het nieuwe seizoen 2023-2024.
Wordt de inschrijflink niet (tijdig) ingevuld, dan hoeft niet te worden opgezegd want de uitschrijving gaat dan automatisch.
Bij een contributieachterstand zal er wel een financiele blokkade worden aangemaakt worden in Sportlink en is de speler pas speelgerechtigd bij een andere vereniging na betaling van het openstaande bedrag.

Let op: een speler die is reeds aangenomen bij een BVO  krijgen geen gesprek.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!