Stages, KNVB en talentendagen - Stichting Soccerplus

Stages, KNVB en talentendagen

A: procedure stagetrainingen en/of - wedstrijden bij BVO of topamateur vereniging

Het volgen van stagetrainingen op uitnodiging door een BVO of een topamateurvereniging waarvan het betreffende team is ingedeeld in BVO klasse is tussen 1 januari  en 1 juni is (met uitzondering van onze partner Sparta Rotterdam) toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- vooraf dient door de betreffende BVO of topamateur een officiële uitnodiging hiervoor (met hierin de gewenste data gespecificeerd) naar de administratie van De  Betrokken Spartaan te worden verzonden.

- indien de ouder of speler zelf is benaderd vervalt het recht op stagetrainingen

- na overleg met de Technische Commissie zullen de datums worden vastgesteld en doorgegeven aan de uitnodigende BVO.

- het Hoofd Opleidingen stuurt vervolgens deze uitnodiging door aan de ouder(s) en deze besluiten zelf of ze op de uitnodiging in gaat of niet.

- indien de activiteiten dat de speler vallen op een training- en/of wedstrijd zijn wij niet verplicht hier toestemming voor te geven.
HJO kan besluiten in uitzonderlijke gevallen hier wel toestemming voor te geven.

Let op: indien wordt uitgeschreven na de herinschrijving voor het nieuwe seizoen is (een deel) van de opleidingsbijdrage  voor het nieuwe sezioen verschuldigd (klik hier voor uitleg).

Er is door de KNVB een maximum per seizoen  voor stageactiviteiten toegestaan van 8 activiteiten (trainingen en/of wedstrijden) binnen een aansluitende periode van 6 weken.
Wij zullen indien aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan in de periode 1 januari t/m 1 juni altijd toestemming geven voor een eerste stageperiode bij een BVO of topamateur team, ook als deze onder onze traininstijd of op een wedstrijddag valt.

Afwezigheid bij een training zal wel beoordeeld worden volgens de hierbij geldende richtlijnen.
Indien er zonder toestemming of zonder schriftelijke uitnodiging van de betreffende vereniging wordt deelgenomen aan een stageactiviteit is zowel de speler als de club in overtreding en zullen wij sancties nemen (zie punt F).

Bij elke vervolguitnodiging na de eerste stageperiode dient de uitnodigende BVO elke keer weer schriftelijk toestemming te vragen aan ons.
Wij zullen voor het vervolg uitsluitens toestemming geven indien de procedures zoals in punt A zijn gevolgd, de vervolglactiviteit geen directe invloed heeft op het volgen van een training of spelen van een wedstrijd van het eigen team en deze niet plaatsvinden na 1 april.

B: procedure deelnemen aan een talentendag van een BVO of Jonger Oranje

Voor het deelnemen aan de een talentendag bij een BVO anders dan Sparta Rotterdam, waarbij de speler zich zelf vrijwillig heeft opgegeven, is uitsluitend toegestaan indien dit geen directe invloed heeft op het spelen van een wedstrijd of volgen van een training van het eigen team.
Voor een eventueel vervolg geldt wel de onder A vermelde procedure.
Toestemming dient aangevraagd te worden via hoofdopleidingen@stichting-soccerplus.nl.

C: procedure deelnemen talentendag amateurvereniging, stagetrainingen en/of - wedstrijden bij andere amateurvereniging

Een academy speler die stage- of proeftraining wenst te volgen bij een andere amateurvereniging of aan een Opendag wilt meedoen van een amateurvereniging dient dit vooraf middels mail naar soccerplus2014@gmail.com aan ons te melden.
Vanaf 1 januari geven wij altijd toestemming voor de activiteit met inachtneming van de richtlijnen voor afwezigheid training en/of wedstrijd.
Betreffende speler zal de eindbeoordeling "afscheid" ontvangen.
Na 31 mei zal de speler automatisch worden uitgeschreven als lid van Betrokken Spartaan.

Indien stage wordt gelopen of proeftrainingen gevolgd worden zonder een melding hiervan vooraf  zal de speler uitgesloten worden van het volgen van trainingen en wedstrijden bij zijn of haar selectieteam voor de periode van minimaal een voetbalweek.
Bij herhaling zal de speler uit de selectie worden verwijderd en mag de resterende trainingen mag deze afmaken bij de niet-selectieteams.
Uitsluitend de HJO kan in uitzonderlijke gevallen besluiten hier van af te wijken.

Indien de speler zich reeds heeft her-ingeschreven voor het nieuwe seizoen zal geen toestemming worden gegeven voor stageactiviteiten bij een andere amateurvereniging.
Bij intrekking van de inschrijving na t/m 31 mei is € 170,00 aan kosten verschuldig.
Bij intrekking van de inschrijving na 31 mei is de volledige contributie voor het aankomende seizoen verschuldigd en bij niet voldoen hiervan zal er een blokkade worden ingevoerd in Sportlink

D: KNVB

Uitnodigingen van de KNVB komen per mail bij ons binnen en de speler ontvangt deze per post.

Voor deelname aan de activiteiten van de KNVB is altijd toestemming van ons vereist.
Na trainen cq spelen zonder toestemming volgt altijd een schorsing van minimaal 1 trainingsweek.

E: procedure volgen extra  trainingen en/of wedstrijden bij een externe partij

Extra gespecialisserde trainingen bij een externe partij (voetbalschool, loopscholing etc) zijn toegestaan.
Deze activiteiten mogen echter niet conflicterend te zijn met activiteiten (trainingen en/of wedstrijden) van Betrokken Spartaan/Soccerplus SA.
Indien een activiteit bij een externe partij negatieve gevolgen oplevert voor het functioneren van de speler of voor zijn/haar team (blessures, oververmoeidheid etc) dan zal dit gevolgen kunnen hebben voor het  worden uitgenodigd voor competitie- bekerwedstrijden en/of oefenwedstrijden en/of toernooien.

F: gevolgen niet nakomen procedures

Indien een speler zich bewust niet houdt aan de bovenstaande procedures  zijn de volgende sancties van toepassing:


1. bij de 1e overtreding schorsing voor een bepaalde periode (minimaal 1 week voor het spelen van wedstrijden en/of volgen van trainingen en/of

2. niet uitgenodigd worden voor het spelen van toernooien van Betrokken Spartaan en/of Soccerplus SA  en/of

3. speler wordt, ongeacht de kleur van het beoordelingsgesprek, eind van het seizoen uitgeschreven en/of

4. bij herhaling zal de speler tot eind van het seizoen worden teruggezet van een academy team naar een DBS teamDelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!