Cookie beleid De Betrokken Spartaan

De website van De Betrokken Spartaan is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Wie zijn wij

Stichting SoccerPlus, een ideële organisatie uit Rotterdam West, Spangen, heeft als doel om op positieve wijze bij te dragen aan het gedrag, de bewustwording en vaardigheden van voornamelijk kinderen en jongeren vanaf 5 tot 18 jaar.
Het middel hierbij is voetbal.

Positieve werkwijze

Stichting SoccerPlus is een stichting die richt zich op de kinderen en jongeren.
Samen met de doelgroep wordt, op een individuele basis en in het groepsverband, gewerkt aan de bewustwording, voetbalvaardigheden en gedrag(verandering).
Met de diverse instanties in Rotterdam zijn de projecten opgestart om de jongeren met een (specifieke) behoefte via sport te begeleiden.
Stichting SoccerPlus vormt een aanvulling op de bestaande welzijnswerk en de hulpverlening.
Voetbal wordt als een middel gebruikt om de jongeren te bereiken en met hen te werken aan de uiteenlopende doelen.
Dat doet Stichting SoccerPlus door de elementen uit (met name voetbal)sport te verwerken in de allerlei sportieve werkvormen die niet alleen gericht zijn op de techniek, maar ook op de interactie.
Zo wordt sport gecombineerd met een gedrag- en communicatietraining. In de basis wordt altijd gewerkt aan het bevorderen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Doel

Op een doelgerichte wijze werken aan het bevorderen van bewustwording, voetbalvaardigheden en positief gedrag bij jongeren.
Dit zodat de doelgroep leren om in de uiteenlopende situaties te kunnen reageren en handelen op een manier die voor hen veilig voelt en bijdraagt aan het beoogde doel.
Stichting SoccerPlus doet dit door op een pedagogische verantwoorde wijze en methodisch te werken aan de gedragsverandering middels het aanbieden van de voetbalclinic's aan onder andere jongeren individueel, verenigingen, scholen en naschoolse opvangen.
De stichting heeft een ideëel doel en dus geen winstoogmerk.  

Voetbal als middel

Het gaat het in de trainingen en wedstrijden die Stichting SoccerPlus verzorgt cq begeleidt niet alleen om de technische kant van sport, maar ook om de interactie.
De trainingen kunnen worden gezien als een combinatie van sport, de vaardigheidstraining en communicatietraining met als een doel de positieve gedragsverandering.
Enkele belangrijke elementen die binnen de voetbalsport een rol spelen zoals, omgaan met de regels en afspraken, herkennen van de grenzen en aangeven van de grenzen, omgaan met autoriteit, zelfbeheersing, ontladen, doorzettingsvermogen, reactie/responsvermogen, balans etc., worden verwerkt in de sportieve trainingen.
De trainer stemt de thema’s en werkvormen af op de doelen en de doelgroep.
Tijdens de werkvormen ziet een trainer hoe een deelnemer reageert of handelt in een bepaalde situatie.
Het gedrag van de deelnemers wordt gespiegeld en uitvergroot en vergeleken met de gewenste resultaten.
De sportieve werkvormen worden gekoppeld aan de situaties waar de jongeren vaak mee te maken krijgen (o.a. binnen school of bijvoorbeeld de vriendengroep).
Er worden de nieuwe vaardigheden aangereikt en daarmee wordt geoefend.

Het is belangrijk dat de deelnemers zich bewust worden van hun gedrag en handelen en dat zij zelf ervaren dat zij de vaardigheden onder de knie hebben en dat het tonen van deze vaardigheden andere reacties of resultaten tot gevolg heeft.
De succeservaringen zijn voor jongeren belangrijk om te groeien in zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.
De voetbalactiviteiten zullen gecoordineerd worden door SoccerPlus Soccer Academy (SSA).  
Voetbal sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.
Ook gaat het opbouwen van een vertrouwensband als basis in het begeleidingscontact met de doelgroep over het algemeen gemakkelijker middels samen sporten.
Stichting SoccerPlus is ervan overtuigd dat sport en met name voetbal tal van handvatten biedt om op de constructieve en effectieve wijze met kinderen en jongeren te werken aan de leerdoelen.

Samenwerking jeugdopleiding Sparta Rotterdam

Als officieel opleidingspartner van Sparta Rotterdam begeleiden wij sinds september 2013 diverse teams die in competitieverband uitkomen bij de KNVB. De jongeren worden op hun eigen niveau ingedeeld, van zeer talentvol tot recreanten.  

Doelgroep

Ondertussen heeft Stichting SoccerPlus ervaring opgedaan met uiteenlopende doelgroepen (kinderen en jongeren). 
De minimumleeftijd van de doelgroep is 5 jaar en de maximumleeftijd 18 jaar.
De kenmerken van de doelgroep zijn per project verschillend.
Enkele van deze kenmerken zijn:

 • talentvolle jeugd waarvan de thuissituatie het moeilijk maakt te kunnen sporten
 • Jongeren die dreigen in de criminaliteit te belanden en/of al in aanraking zijn gekomen met politie/justitie.
 • Jongeren bij wie uitval dreigt (op school/ werk/ gezin)
 • Jongeren met bovengemiddeld talent een platvorm bieden
 • Jongeren die geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben.
 • Jongeren die zich willen ontwikkelen op voetbaltechnisch gebied.
 • Jongeren zonder scholing of werk.
 • Jongeren die een probleem hebben op het gebied van agressie-regulatie en/of weerbaarheid.
 • Jongeren met een gebrek aan sociale vaardigheden.
 • Jongeren die (tijdelijk) in een bovenschoolse voorziening zijn geplaatst.
 • Kinderen of jongeren met AD(H)D en of een stoornis binnen het autistische spectrum die moeilijk aansluiting vinden bij de reguliere sportverenigingen.
 • Kinderen die door een onstabiele thuissituatie behoefte hebben aan een veilige en prettige omgeving.
 • Stichting SoccerPlus wil betrokkenheid van ouders bij (de activiteiten) van hun kind vergroten en legt indien mogelijk contact met ouders.

IMG_0891
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!