Cookie beleid De Betrokken Spartaan

De website van De Betrokken Spartaan is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Presentatiegids

Algemeen

SoccerPlus SA, de Jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en stichting De Betrokken Spartaan zijn sinds mei 2014 partners.
Onze teams zijn bij de KNVB ingeschreven onder de naam “MSV De Betrokken Spartaan” (DBS).
De academy teams vallen voetbaltechnisch volledig onder de verantwoording van SoccerPlus SA en organisatorisch onder stichting De Betrokken Spartaan. Dit is de maatschappelijke tak van Sparta Rotterdam.
De opzet van alle teams is om deze spelers op een gestructureerde manier op voetbaltechnisch en sociaal gebied maximaal te laten ontwikkelen. Verder om talenten de mogelijkheid te geven zich dusdanig te profileren dat zij kunnen doorstromen naar een hoger niveau.

Voetbaltechnisch

Onze gekwalificeerde  trainers zullen door middel van gestructureerd trainingen de spelers naar een hoger niveau te brengen.
Het is daarom belangrijk en verplicht alle trainingen te volgen, dus ook de techniektrainingen op zondag.
De trainingsopkomst en bijbehorende zaken zoals te laat komen, wangedrag etc. worden bijgehouden in ons SpelersVolgSysteem.
Bij een slotgemiddelde trainingsopkomst van minder dan 80% gaan we in principe niet met elkaar verder het daaropvolgende seizoen.

Sociaal

Voetbal is een teamsport waardoor het zeer geschikt is om de sociale vaardigheden (gedrag in een groep) van een speler maximaal te ontwikkelen.
Het begint al met het op jonge leeftijd aanleren van afspraakjes m.b.t. kleding, te laat komen, douchen, voeding, drankjes of gedrag.
Dit soort afspraken kunnen reeds op zeer jonge leeftijd worden gemaakt.
Cruciaal hierin is de rol van de trainer (goed voorbeeld doet volgen) en de rol van de ouders.
Structuur begint niet bij de poort maar gaat ook mee naar huis en school.

Ouders algemeen

De ouders spelen een zeer belangrijke rol binnen Soccerplus SA.
Zonder de hulp en steun van de ouders is het voor ons een stuk moeilijker de spelers goed en gericht op te leiden.
Wij zullen altijd informatie, beslissingen en adviezen respecteren die u als ouders aandraagt.
U kent uw kind immers het beste.
De club wil namelijk een goede communicatie en openheid van zaken.
Het technisch beleid van de teams blijft echter te allen tijde in handen van de trainers.

Vervoer

Ouders zijn ten aller tijde zelf verantwoordelijk dat hun kind bij een uitwedstrijd op de plek van bestemming komt.

Zelfstandigheid spelers

Soccerplus SA wil zijn spelers zo zelfstandig mogelijk maken.
Hierdoor ontwikkelen de spelers zich niet alleen op voetbaltechnisch gebied maar ook sociaal-maatschappelijk gebied.
Laat daarom uw zoon/dochter zo veel mogelijk zijn eigen zaken regelen:
Zelf de trainer opbellen als hij verhinderd is (via een andere ouder afmelden is geen afmelding);
Zelf de trainer om uitleg vragen;
Zelf zijn tas dragen;
Zelf problemen met medespelers onderling en/of met de trainer oplossen.

Laat dus bij eenvoudige zaken de speler altijd zelf zijn verhaal doen.
De trainer doet immers ook als eerste zaken met de speler.

Ouders langs de lijn

Wees supporter van de speler en het team. en blijf achter het hekwerk en/of de dugouit tijdens een training en/of wedstrijd.
Ouders dienen positief aan te moedigen maar niet coachen (schiet, pass etc).
Naast technische en tactische aanwijzingen van de trainers horen enthousiasme en aanmoedigingen van ouders en andere familieleden er natuurlijk bij.
Coachen van ouders wekt verwarring op bij de spelers.
Soccerplus SA heeft gekwalificeerde trainers.
Onze trainers verbeteren zichzelf continue, door middel van ervaring, cursussen en opleidingen.
Binnen onze opleiding is er gekozen voor het opleiden in diverse systemen.
Vanuit deze speelwijze wordt dan ook getraind en gecoacht. De trainers zijn er voor de technische en tactische aanwijzingen.
Deze zijn dan ook een steun voor de speler en het team.
Wat de uitslag van de wedstrijd ook is, blijf dus altijd positief, ook bij een (voor u) minder resultaat.

Discipline en gedrag

De speler en zijn ouders vertegenwoordigen ook onze club.
Wanneer een speler in een van de selecties wordt opgenomen vormt hij een onderdeel van Soccerplus SA.
Samen met de trainers en begeleiders van het elftal vormen zij het uithangbord van de club.
Wij vinden dat spelers en ouders zich daarom altijd en overal correct behoren te gedragen.
Hierbij behoort ook het in woord en gebaar respect tonen voor trainers, begeleiders, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en medespelers.
Zelfs bij voor ouders onbegrijpelijke beslissingen.
De O-richtlijn (zie de site onder DBS teams, Richtlijnen) is onze rode draad wat betreft onze  ondergrens voor ontoelaatbaar gedrag .

Voor niet – voetbaltechnische vragen zaken kunnen de ouders terecht bij de verenigingsmanager.
Voor vragen over resultaten en individuele spelers dient u eerst en afspraak met de trainer te maken.
Bij voorkeur niet vlak voor of na een wedstrijd of training.

Teamindelingen

Alle teams zijn in beginsel ingedeeld op geboortejaar.
Gedurende het seizoen kunnen spelers, door persoonlijke ontwikkelingen, gedrag of opleidingscriteria, van team worden gewisseld.
Voor de selectieteams worden de selecties gemaakt op zowel leeftijd en kwaliteit.

Communicatie

Stichting SoccerPlus hecht veel waarde aan duidelijkheid vandaar dat we gekozen hebben voor interactieve communicatie wijze.

Algemeen vanuit SoccerPlus:

Alle informatie die vooraf in te plannen is (zoals trainingstijden, toernooien, informatie) staat op de website.
Actuele informatie (zoals aflastingen, nieuws, mededelingen) wordt direct gepubliceerd op de website als NIEUWS en in de Voetbal Assist app;
U kunt zich aanmelden voor email alerts, hierdoor mist u niets;
Periodiek zal per email een update over ontwikkelingen verstuurd worden.

Betrokken Spartaan academy teams:

Alle relevante informatie staat  op onze site www.stichting-soccerplus.nl onder de kop "Betrokken Spartaan";

Team informatie

Wij hebben een eigen gratis app: Voetbalassist
Ook via www.voetbal.nl (of de voetbal.nl app) kunt u een eigen account aanmaken.
Hiermee heeft u alle informatie up-to-date beschikbaar. Verder kunt u onze eigen app Voetbalclub 2000 Club downloaden op uw smartphone.
Alle nieuws, toernooien en informatie staat op de site onder “BETROKKEN SPARTAAN TEAMS”.
Teamselecties voor toernooien worden persoonlijk uitgenodigd door de staf;
Per team wordt er een groepsapp aangemaakt die beheert wordt door de contactouder;
De volgorde voor aanspreekpunten voor alle vragen over voetbaltechnische zaken:

1. teammanager

2. trainer

3. Technisch Manager

4. Hoofd Opleidingen

Contactoudergroep:

Per selectieteam zal een contactouder worden aangesteld als afgevaardigde van betreffende team maar vanaf de O13 krijgen de de spelers daarnaast ook een eigen app waarin voetbaltechnische zaken zullen worden gedeeld.
Periodiek zal deze contactgroep overleg voeren met het Hoofd Opleidingen over de stand van zaken bij het team en met name op organisatorisch gebied.
Overige vragen: Voor alle andere vragen kunt u altijd de trainer of coordinator aanspreken;
Natuurlijk kunt ook via onze site via ‘CONTACT” uw vragen stellen

Trainingen doordeweeks:

Selectiespelers dienen uiterlijk 30 minuten van te voren in de kleedkamer te verzamelen en kleden zich in kleedkamer om. 
Douchen is voor selectieteams verplicht na trainingen.
Voor de VIT training voor de Onder- en middenbouw op zondag/maandag dat de speler uiterlijk 15 minuten voor aanvang aangekleed in de kleedkamer aanwezig dient zijn.
Douchen is na de VIT training niet verplicht.
Met uitzondering van der VIT trainingen op zondag/maandag zijn de doordeweekse trainingen besloten.

Voor selectieteams gelden de volgende richtlijnen:

* 1 teamtraining van de week missen betekend starten als wissel

* 2 teamtrainingen van de week missen is niet spelen eerstvolgende wedstrijd en/of toernooi

* de laatste training voor een wedstrijd en/of toernooi afwezig is niet spelen (tenzij dit een van de uitzonderingen is die op de site staan geplaatst)

* wegblijven zonder afmelding is niet spelen eerstvolgende wedstrijd en/of toernooi

* de trainingen op woensdag en vrijdag zijn besloten trainingen waar geen toeschouwers bij aanwezig mogen zijn (bij de VIT training wel)

* geblesseerde spelers van de bovenbouw zijn verplicht aanwezig te zijn bij de training om zich te laten behandelenn

Klik hier voor de volledige richtlijnen m.b.t afwezigheid en afmelden voor trainingen.

Van bovenstaande kan uitsluitend met toestemming van Hoofd Opleidingen of de Technisch Manager van worden afgeweken.

Wedstrijden:  

* selectieteams verzamelen minimaal een uur van te voren tenzij het een avond of vroege wedstrijd is.

* in de kleedkamer omkleden 

* douchen is na wedstrijden verplicht;

* redt u het incidenteel niet om op tijd te zijn, laat dan het kind zelf opbellen naar zijn trainer, teammanager of teambegeleider.
Bij wedstrijden is de stelregel dat laatkomers, die dit vooraf hebben gemeld, op de bank beginnen.
Het is dan aan trainers om het moment te bepalen of en voor hoelang dat de speler in zal vallen.
Hierbij zal gekeken worden naar het aantal maal dat dit eerder is voorgekomen, bij wedstrijden zowel als bij trainingen.

* komt een speler op een wedstrijddag te laat zonder dit te hebben gemeld, dan zal hij in principe deze wedstrijd niet spelen.

* boetes opgelegd door de KNVB voor gele en/of rode kaarten komen voor rekening van de betreffende speler.

Wisselbeleid

In de teams O8 t/m O11 wordt evenredig gewisseld en is de stelregel dat iedere speler evenveel speeltijd krijgt,
Resultaat in de wedstrijd is geen criterium in het wisselbeleid.


In de teams O13 t/m O14 wordt meer resultaatgericht gewisseld maar speelt iedere speler (indien deze heel de week getraind heeft, geen sacntie heeft of niet geblesseerd is geweest) minimaal 20 minuten.

Toernooien:

Alle toernooien zijn op uitnodiging en lidmaatschap is geen garantie voor uitnodiging.
Er wordt gespeeld of in de Soccerplus tenue (SSA toernooien) of in het Sparta tenue (DBS toernooien).
Indien de kleding (of een onderdeel daarvan) is vergeten kan betreffende speler helaas niet meedoen.
Bij meerdaagse toernooien dienen ouders zelf voor hun verblijf te zorgen; wij verzorgen deze voor de spelers (wij vragen hiervoor in de regel een eigen bijdrage) .
Het is de verantwoordelijkheid van de ouder dat de speler op de locatie wordt afgezet en na afloop weer wordt opgehaald.

Kleding

Wij hechten veel waarde aan een nette uitstraling en een verzorgt imago.
Hiervoor geldt:
Voor en na wedstrijden is het verplicht de presentatiekleding te dragen;
Bij trainingen is het dragen van de ontvangen trainingskleding verplicht;
Voetbalschoenen voor spelers uit de onderbouw (O9 t/m O11 dienen aan specifiek kleureisen te voldoen: overwegend zwart of overwegend rood; Thermokleding is uitsluitend toegestaan in de kleur zwart.

Wedstrijdkleding

Indien het wedstrijdtenue (of een onderdeel hiervan) is vergeten dan kan er niet worden gespeeld.

Evaluaties

Driemaal per jaar, in september (POP gesprek), februari (stoplichtgesprek) en in april (evaluatiegesprek) zullen er voor de selectiespelers in een persoonlijk een evaluatie worden gegeven van de sportieve vorderingen van de spelers uit de.
Wij kijken o.a. naar vooruitzichten en ontwikkeling speler, maar ook naar de motivatie of stagnatie bij een speler.
Deze wordt met u, als ouder(s), besproken.
Aan de hand van deze evaluaties wordt in april door de trainers advies uitgebracht aan het Hoofd Opleidingen met betrekking tot het komende seizoen.
Mocht hierna dan toch behoefte zijn aan een individueel beoordelingsgesprek, dan kan dit altijd aan de trainer of coördinator worden aangegeven.

Naast het sportieve deel hechten wij ook belang aan het sociale deel.
Wangedrag van een speler maar ook naar hoe de ouder in woord en/of gebaar langs de lijn zich gedraagt.
Een negatief advies (bv dat het wellicht beter is voor de sportieve ontwikkeling om een andere vereniging te zoeken) kan ook beïnvloed worden door het bij herhaling niet houden aan de afgesproken regels m.b.t. tijden, kleding, douchen etc.
Het advies dat gegeven wordt kijkt naar het totaalbeeld dat uw kind (en u als ouders) gedurende het seizoen getoond heeft op sportief en sociaal gebied en het gedrag.

Ouder(s) / verzorger(s)

Deze regels gelden zowel voor trainingen als voor thuis- en uitwedstrijden.

Te allen tijde behoort Soccerplus SA positief uitgedragen te worden; 

Houden zich niet op in of rondom de kleedkamers;

Verblijven voor, tijdens en na de wedstrijd achter de reclameborden c.q. hekken;

Met uitzondering  van de VIT trainingen op zondag/maandag zijn alle training besloten;

Nemen geen plaats in de dug-outs tijdens de wedstrijd of training;

Gedragen zich langs de lijn zoals van een goed ouder verwacht mag worden (voorbeeldfunctie);

Worden geacht interesse te hebben in hun zoon/dochter als lid van Soccerplus SA;

Hebben geen toestemming om stoelen uit de kantine of van het terras mee te nemen naar de velden;

Worden geacht vooral te genieten van hun zoon/dochter bij uitoefenen van zijn/haar favoriete sport;

Spreken uitsluitend de Nederlandse taal in bijzijn of tegen de kinderen;

Afmelden voor trainingen en/of wedstrijden gebeurd bij de eigen trainer;

Via via afmeldingen worden niet als afmelding aangemerkt. Indien speler zonder afmelding bij training en/of wedstrijd wegblijft zal deze de eerstvolgende wedstrijd niet worden uitgenodigd;

De begeleidende staf is geïnstrueerd nauwlettend toe te zien op naleving en bij eventueel niet nakomen van bovenstaande dit aan het technisch kader te melden.

Spelers voor de training

Wie weekdienst heeft is verantwoordelijk voor het materiaal (hesjes, pionnen, ballen);

Kleedkamer afsluiten en de sleutel afgeven aan de trainer;

De groep gaat gezamenlijk naar het trainingsveld; 

Niet over het andere velden naar het veld van bestemming lopen, maar er omheen;

De VIT trainingen zijn verplicht voor spelers uit een van onze teams en afwezigheid wordt dubbel berekend;

Vijf minuten voor aanvang van de training zijn alle spelers en materiaal op het veld aanwezig.

Spelers na de training

Alle spelers verzamelen het materiaal, zodat de dit kan worden geteld en opgeruimd;

Niemand verlaat het trainingsveld voordat alle spullen compleet zijn; 

Sleutel ophalen en gezamenlijk de kleedkamer in; 

Iedereen is in zijn eigen kleedkamer (volgens kleedkamer indeling); 

Douchen na de training (met uitzondering van de verplichte VIT trainingen) is verplicht voor spelers uit een selectieteam, gebruik van badslippers is verplicht uit oogpunt van hygiene.

Medische regels

Geblesseerde spelers die niet kunnen trainen melden zich vooraf de training bij de trainer af;

Geblesseerde spelers en geschorste spelers gaan altijd mee met de wedstrijden tenzij de trainer anders beslist;

Geblesseerde spelers zijn altijd, indien medisch verantwoord, aanwezig tijdens activiteiten van het team;

Indien een speler wegens ziekte of blessure een dag voor de wedstrijd/toernooi niet kan trainen of ziek/geblesseerd uitvalt tijdens de laatste training volgt geen uitnodiging voor deze wedstrijd/toernooi.

Spelers algemeen

Dragen geen petjes of opzichtige sieraden voor, tijdens en na de training en/of wedstrijd;

Respecteren te allen tijden de tegenstander, medespelers, trainers en scheidsrechter in woord en gebaar;

Ruimt in de kantine zijn eigen spullen op en schuift stoelen aan bij vertrek;

Nederlands is de voertaal voor spelers en trainers voor, tijdens en na de wedstrijd en/of training en op het complex of het complex van de tegenstander;

Consumeert geen vette voeding (patat etc), energiedrank, snoep, chips of koolzuurhoudende dranken voor en/of na een wedstrijd en/of training;

Is zelf verantwoordelijk voor het thuis inpakken van zijn tas (t/m O12 inclusief een bidon);

Het gebruik van het beruchte woord “K” als scheldwoord wordt zeer hoog opgenomen en hier zullen dus passende maatregelen op worden genomen;

Maakt geen gebruik van de eventuele nooduitgangen;

1 = 2 richtlijn

De 1 = 2 richtlijn houdt in dat geen van onze stafleden een op een met een speler achterblijft in de kleedkamer. Hier dient ten alletijde een derde persoon (speler, collega-staflid of bij hoge uitzondering een ouder) bij aanwezig te zijn.

Toegestane extra winterkleding spelers:

trainingen : zwarte thermokleding (of zwart hemd), zwarte handschoenen en zwarte muts wedstrijden : zwarte thermokleding (of zwart hemd) en zwarte handschoenen.

Deelnemen aan een talentendag bij een BVO

Het deelnemen aan een talentendag bij een BVO is toegestaan onder bepaalde voorwaarden mits deze niet valt op een trainings- of (oefen)wedstrijddag.
Deelname dient wel vooraf schriftelijk (mail) te worden gemeld.

Stagetrainingen en/of wedstrijden op uitnodiging van een BVO

Het volgen van stagetrainingen bij een BVO is volgens de richtlijnen van de KNVB toegestaan onder bepaalde voorwaarden:
Vooraf dient door de betreffende BVO een officiële uitnodiging hiervoor (met hierin de data gespecificeerd) naar onze administratie wordt gestuurd. Het Hoofd Opleidingen stuurt vervolgens deze uitnodiging door aan de ouder(s) en deze besluiten zelf of ze op de uitnodiging in gaat of niet.
Er is door de KNVB een maximum per seizoen toegestaan van 4 activiteiten (trainingen en/of wedstrijden) binnen een aansluitende periode van 6 weken.
Toestemming wordt verleend tussen 1 februar tot 1 mei. 
Indien er zonder toestemming wordt deelgenomen aan een stageactiviteit zal betreffende speler per direct geschorst worden voor het spelen van wedstrijden en het volgen van trainingen.
De periode van schorsing zal door de Technische Commissie worden vastgesteld.
Verder kan worden besloten betreffende speler in te delen in een ander team.
Indien een toegestane stagetraining en/of wedstrijd samenvalt met een trainings- of wedstrijddag van DBS zal deze als "afwezig" worden vastgelegd tenzij deze zal plaatsvinden bij onze partner Sparta Rotterdam.
Kijk voor meer info op de site van de KNVB.

Stagetrainingen en/of - wedstrijden bij andere amateurvereniging

Een speler die zelf stage wenst te lopen bij een andere amateurvereniging dient dit vooraf per mail of per brief aan ons te verzoeken ( [email protected]).
Tot 1 mei van het lopende seizoen geven wij hier geen toestemming voor.
Vanaf 1 mei van het lopende seizoen dient een stageactiviteit alleen gemeld te worden maar is geen toestemming meer van ons vereist.
De speler wordt wel direct op beoordeling "rood" geplaatst en we zullen eind van het seizoen afscheid van elkaar nemen.
Bij niet nakomen van bovenstaand procedures en/of het zonder toestemming trainen bij een andere (amateur)vereniging zal betreffende speler per direct geschorst worden voor een door de Technische Commissie vastgestelde periode en/of worden ingedeeld in een ander team.
Indien een toegestane stagetraining en/of wedstrijd samenvalt met een trainings- of wedstrijddag zal deze als afwezigheid worden geregistreerd met de hieraan verbonden gevolgen.

Richtlijnen stages en KNVB selecties

Klik hier voor de volledige richtlijnen m.b.t. stage bij een BVO of een andere amateurvereniging.

Extra trainingen bij externe partij

Spelers uit een selectieteam die extra trainingen (bv loop- en/of techniektrainingen) willen gaan volgen bij derden hebben hiervoor geen toestemming nodig indien dit niet conflicteerd met een activiteit van het eigen team.

Voetbalvakanties

Tijdens de voetbalvakanties (zie hiervoor de Jaarplanning) zijn de spelers vrij.
Indien er een activiteit wordt georganiseerd (wedstrijd, training en/of toernooi) is deelname niet verplicht en afwezigheid heeft geen consequenties

Contactgegevens

E [email protected]

Secretariaat Soccerplus SA

email: administratie@stichting - soccerplus.nl

inschrijven activiteiten Soccerplus SA, adreswijzigingen, voorlichting, factuurverzoek Stichting Meedoen, etc. 

Whatsapp: administratie en vragen over inschrijvingen: 06 - 17631398 (uitsluitend appen, oproepen worden niet opgenomen)

Secretariaat De Betrokken Spartaan

Voor  factuurverzoek en/of vragen Jeugd SportFonds/Stichting Meedoen en vragen kledingpakket Sparta.
Stadion Sparta Spartapark-Noord (begane grond)
3027 VW Rotterdam T 010-8909280
E [email protected]
Relatiecode KNVB: QKZJ74W

Sparta Fanshop

Spartastraat 11
3027 ER Rotterdam

Accommodaties

Sportcomplex Nieuw Vreelust

Spaanseweg 5 Rotterdam
T: 06-51950943

Sparta stadion Spartapark - Noord -1 Rotterdam

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!