Algemene Voorwaarden - Stichting Soccerplus

Algemene Voorwaarden

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor een team van De Betrokken Spartaan, hierna te noemen DBS, kan uitsluitend geschieden na inzending van het inschrijfformulier op de website.
1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan een Betrokken Spartaan team waarvoor wordt ingeschreven
1.3: Bij aanmelding via de ontvangt u de digitale bevestiging met daarin de verwijzing naar deze voorwaarden.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Deelname aan activiteiten is pas dan mogelijk na ontvangst van (aan)betaling.
2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de bij de inschrijving gestelde termijn.
2.3: Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt het recht op betaling in termijnen en is het openstaande bedrag in zujn geheel.opeisbaar en zal speler van deelname aan activiteiten worden uitgesloten tot de betaling is voldaan.

3: UITSCHRIJVING 

2.4: Bij digitale inschrijving nieuwe leden voor nieuwe seizoen en vervolgens intrekking van de inschrijving voor msv Betrokken Spartaan uiterlijk 31 mei  is een administratiebedrag van € 170,00 verschuldigd.
Bij uitschrijving na 31 mei is het gehele opleidingsbedrag voor aankomende seizoen verschuldigd.
2.7: Bij digitale herinschrijving door huidige leden voor het nieuwe seizoen wordt het lidmaatschap verlengd met een seizoen. Bij uitschrijving na 31 mei is het volledig openstaande opleidingsvergoeding voor het seizoen verschuldigd. Bij uitschrijving voor of op 31 mei is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van € 170,00.
2.8: Elk verzoek om uitschrijving of andere wijziging dient schriftelijk te worden doorgegeven.
2.9: Opzegging bij een medespeler, trainer, coordinator of contactouder is geen geldige afmelding.

4: STAGES EN PROEFTRAININGEN

Het volgen van proeftrainingen, door leden die in een van onze DBS teams spelen, bij een BVO is mogelijk uitsluitend na 1 januari van het lopende seizoen.
Voorwaarde is wel dat er, volgens de richtlijnen van de KNVB, vooraf een officiële uitnodiging naar onze administratie wordt gestuurd door de betreffende vereniging. De HO bevestigd vervolgens schriftelijk aan de ouder of de betreffende speler toestemming krijgt (of niet) om een of meerdere proeftrainingen en/of wedstrijden te volgen. Een mondelinge toestemming van de trainer of leider is dus niet geldig. Het ingaan op een uitnodiging voor een proeftraining bij een andere vereniging zal wel consequenties hebben betreft indeling in een team voor het volgende seizoen. Indien zonder toestemming wordt meegetraind/meegespeeld bij een andere vereniging zal betreffende speler per direct niet meer deelnemen aan trainingen, wedstrijden en overige activiteiten die vallen onder verantwoording van Soccerplus SA. Tevens zal de KNVB op de hoogte worden gesteld en zal een officiële klacht worden ingediend tegen de vereniging waar stage is gelopen. Klik hier voor de richtlijnen over bovenstaande.

Stagetrainingen bij een andere amateurvereniging zijn mogelijk na 1 januari van het lopend jaar.
Betreffende speler zal als eindbeoordeling ten hoogste de beoordeling "oranje" kunnen ontvangen.
Aanvullende informatie staan vermeldt op onze site

5: WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN

Spelers die in een DBS team uitkomen dienen zich aan diverse afspraken te houden zoals beschreven in de O-richtlijn en in de richtlijn omtrent Wedstrijden en toernooien. Uitnodiging voor het spelen van een wedstrijd of toernooi in een SSA team is geen afdwingbaar recht. De selecties worden samengesteld door de technische staf op basis van kwaliteit, gedrag en aanwezigheidspercentage.

6: LIDMAATSCHAP

Het seizoen voor lidmaatschap van een Betrokken Spartaan team loopt jaarlijks van 1 juli t/m 31 mei.
Dit lidmaatschap wordt niet automatisch verlengt aangezien iedere speler gedurende het seizoen beoordeeld wordt op kwaliteit en gedrag (ouders). Spelers met wie wij verder willen het daaropvolgende seizoen ontvangen uiterlijk eind april hierover bericht en dienen het vervolg van het lidmaatschap schriftelijk te bevestigen door het digitale inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Het seizoen voor lidmaatschap SSA loopt t/m de laatste activiteit van betreffende seizoen. Dit lidmaatschap wordt dus niet automatisch verlengt en er dient elk seizoen opnieuw te worden ingeschreven via het digitale inschrijfformulier. Indien activiteiten gedurende het seizoen door overmacht (extreme weersomstandigheden, natuurrampen, epidemies, brand, etc)  geen doorgang kunnen vinden is restitutie van inschrijfgeld en/of contributie niet mogelijk.


7: DISCLAMER De inhoud van de Algemene Voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. SSA en medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de evenementen van SSA of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. (denk aan diefstal uit de kleedkamers e.d.) Tevens bepaald de organisatie welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!