Cookie beleid De Betrokken Spartaan

De website van De Betrokken Spartaan is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene Voorwaarden

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor het lidmaatschap voor een team van De Betrokken Spartaan, hierna te noemen DBS, kan uitsluitend geschieden na inzending van het toegestuurde digitale inschrijfformulier.
Het is niet toegestaan dit formulier te delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie van Soccerplus SA (SSA).
1.2: Met de inzending van het inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor inschrijving bij stichting Soccerplus, hierna te noemen SSA, en bijbehorend lidmaatschap van msv Betrokken Spartaan voor de periode van een seizoen.
1.3: Bij aanmelding via de ontvangt u de digitale bevestiging met daarin de verwijzing naar deze voorwaarden.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Deelname aan DBS of SSA activiteiten is pas dan mogelijk na ontvangst van de verschuldigde (aan)betaling.
2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de bij de inschrijving gestelde termijn.
2.3: Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt het recht op betaling in termijnen en is het openstaande bedrag in zujn geheel.opeisbaar en zal speler van deelname aan activiteiten worden uitgesloten tot de betaling is voldaan.

3: UITSCHRIJVING 

2.4: Bij digitale inschrijving nieuwe leden voor nieuwe seizoen en vervolgens intrekking van de inschrijving voor msv Betrokken Spartaan tussen 1 mei en 31 mei  is een bedrag van € 170,00 verschuldigd.
Bij uitschrijving na 31 mei is het gehele opleidingsbedrag voor aankomende seizoen verschuldigd.
2.7: Bij digitale herinschrijving door huidige leden voor het nieuwe seizoen wordt het lidmaatschap verlengd met een seizoen. Bij uitschrijving na 31 mei is het volledig openstaande opleidingsvergoeding voor het seizoen verschuldigd. Bij uitschrijving tussen 1 mei 2023 en 31 mei is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van € 170,00 ongeacht of de vereniging een BVO betreft.
2.8: Elk verzoek om uitschrijving of andere wijziging dient schriftelijk te worden doorgegeven.
2.9: Opzegging bij een medespeler, trainer, coordinator of contactouder is geen geldige afmelding.
2.10; Bij tussentijdse uitschrijving na 31 mei is alsnog de gehele opleidingsvergoeding voor het lopende seizoen verschuldigd.

4: STAGES EN PROEFTRAININGEN

Het volgen van proeftrainingen, door leden die in een van onze DBS teams spelen, bij een BVO is mogelijk uitsluitend na 1 januari van het lopende seizoen.
Voorwaarde is wel dat er, volgens de richtlijnen van de KNVB, vooraf een officiële uitnodiging naar onze administratie wordt gestuurd door de betreffende vereniging. De HO bevestigd vervolgens schriftelijk aan de ouder of de betreffende speler toestemming krijgt (of niet) om een of meerdere proeftrainingen en/of wedstrijden te volgen. Een mondelinge toestemming van de trainer of leider is dus niet geldig. Het ingaan op een uitnodiging voor een proeftraining bij een andere vereniging zal wel consequenties hebben betreft indeling in een team voor het volgende seizoen. Indien zonder toestemming wordt meegetraind/meegespeeld bij een andere vereniging zal betreffende speler per direct niet meer deelnemen aan trainingen, wedstrijden en overige activiteiten die vallen onder verantwoording van Soccerplus SA. Tevens zal de KNVB op de hoogte worden gesteld en zal een officiële klacht worden ingediend tegen de vereniging waar stage is gelopen. Klik hier voor de richtlijnen over bovenstaande.

Stagetrainingen bij een andere amateurvereniging zijn mogelijk na 1 januari van het lopend jaar.
Betreffende speler zal als eindbeoordeling ten hoogste de beoordeling "oranje" kunnen ontvangen.
Aanvullende informatie staan vermeldt op onze site

5: WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN

Spelers die in een DBS team uitkomen dienen zich aan diverse afspraken te houden zoals beschreven in de O-richtlijn en in de richtlijn omtrent Wedstrijden en toernooien. Uitnodiging voor het spelen van een wedstrijd of toernooi in een SSA team is geen afdwingbaar recht. De selecties worden samengesteld door de technische staf op basis van kwaliteit, gedrag en aanwezigheidspercentage.

6: LIDMAATSCHAP

Het seizoen voor lidmaatschap van een msv Betrokken Spartaan team loopt jaarlijks van 1 augustus t/m 31 mei.
Dit lidmaatschap wordt niet automatisch verlengt aangezien iedere speler gedurende het seizoen beoordeeld wordt op kwaliteit en gedrag (ouders). Spelers met wie wij verder willen het daaropvolgende seizoen ontvangen uiterlijk eind april hierover bericht en dienen het vervolg van het lidmaatschap schriftelijk te bevestigen door het digitale inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Het seizoen voor lidmaatschap SSA loopt t/m de laatste activiteit van betreffende seizoen. Dit lidmaatschap wordt dus niet automatisch verlengt en er dient elk seizoen opnieuw te worden ingeschreven via het digitale inschrijfformulier. Indien activiteiten gedurende het seizoen door overmacht (extreme weersomstandigheden, natuurrampen, epidemies, brand, etc)  geen doorgang kunnen vinden is restitutie van inschrijfgeld en/of contributie niet mogelijk.
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alsnog de gehele opleidingsvergoeding voor het lopende seizoen verschuldigd,

7: SOCCERPLUS SA ACTIVITEITEN

Inschrijven na uitnodiging voor een (commerciële) SSA activiteit (extra toernooien of een andere activiteit waar mogelijk een eigen bijdrage per persoon is vereist) is niet verplicht.
SSA is niet verplicht een speler uit te nodigen voor een extra activiteit.
Na aanvaarding van de uitnodiging door inschrijving voor een activiteit en  vervolgens voldoen van de (aan)betaling is er geen recht op restitutie van het betaalde bedrag m.u.v. overlijden familielid van de deelnemer uit de 1e of 2e graad, een aantoonbare ernstige blessure van de deelnemer, bij een aantoonbare ernstige/besmettelijke ziekte van de deelnemer of bij een ander zwaarwegende door de organisatie goedgekeurde reden.
De hoogte van de restitutie bedraagt 50% van het totale inschrijfbedrag. 
Indien de anneleerder zelf een vervanger aandraagt die lid is van Soccerplus en  die goedgekeurd wordt door de organisatie dan bedraagt de restitutie 100% van het betaalde bedrag.
De eventuele bedragen bij restitutie zullen binnen maximaal 20 werkdagen worden teruggestort.

Bij annulering van de activiteit door de organisatie zal een vervangende activiteit voor minimaal dezelfde waarde worden aangeboden of volgt restitutie.
De keus hiervoor ligt bij de organisatie en niet bij de ouder.
Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na annulering.

8: FOTO'S EN VIDEO'S 

Bij inschrijving geeft u toestemming dat wij in openbare ruimtes gemaakte (of tijdens een door ons georganiseerde activiteit in besloten ruimte) gemaakte foto en/of video mogen gebruiken voor onze eigen social media kanalen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder.

9: DISCLAMER

De inhoud van de Algemene Voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. SSA en DBS medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de activiteiten van SSA/DBS of toepassing van de behandelde oefenstof.
Deelname is voor eigen verantwoording.
Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. (denk aan diefstal uit de kleedkamers e.d..
De organisatie van SSA/DBS heeft het recht zonder opgaaf van reden een aanmelding niet te accepteren.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!