Trainingen en wedstrijden - Stichting Soccerplus

Trainingen en wedstrijden

RICHTLIJNEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN SPELERS ACADEMY TEAMS

De voetbalweek loopt voor telling afwezigheid van zondag t/m maandag.
De weekplanning loopt om praktische redenen van maandag t/m zondag.

ALGEMEEN

1. een speler die weg is gebleven zonder afmelding zal een week (7 dagen) in de meeste gevallen wel mogen trainen maar geen wedstrijden spelen.
Dit wordt gerekend vanaf de dag van de niet-afmeldingen

2.  bij missen van 2 of meer aangeboden trainingen/activiteiten in betreffende voetbalweek volgt er geen uitnodiging voor de eerstvolgende wedstrijd/toernooi in deze voetbalweek tenzij deze afwezigheid een geoorloofde heeft 

3. de Soccer+ training is verplicht en telt mee voor de uitnodiging

4. missen van de laatste training in de voetbalweek betekend automatisch niet uitgenodigd worden eerstvolgende wedstrijd of toernooi.
Tenzij dit een geoorloofde en bewijsbare niet-fysieke (school)gerelateerde reden betreft en alle overige trainingen die week wel zijn gevolgd.

5. een speler mag na ziekte/blessure pas weer worden uitgenodigd na minimaal een geslaagde training in betreffende week blessurevrij te hebben gevolgd

6. een speler die tijdens de laatste training voor een wedstrijd of toernooi geblesseerd het veld verlaat zal niet worden uitgenodigd voor de eerstvolgende wedstrijd

7. spelers gaan minimaal 10 minuten voor aanvang training naar buiten

8. alle trainingen t/m O13 zijn besloten 

9. weggestuurd worden van de training heeft als consequentie niet uitgenodigd worden voor minimaal de eerstvolgende wedstrijd en/of toernooi.
De beslissing over dergelijke sanctie kan uitsluitend worden genomen door het Hoofd Opleidingen of de Hoofdcoördinator.
Dus niet door de trainer zelf.

10. vanaf de midden- en bovenbouw is deelname aan de door de staf opgelegde corfee verplicht.
Niet deelnemen volgt geen uitnodiging voor de eerstvolgende wedstrijd/toernooi.

11. bij een onjuiste manier van afmelding (dus niet via de VA app) zal de speler niet worden uitgenodigd voor de eerstvolgende wedstrijd en/of toernooi

12. bij de middenbouw teams zijn geblesseerde spelers verplicht aanwezig te zijn op trainingsdagen om voor zich zelf te trainen.
Tevens dienen ze in presentatiekleding bij thuiswedstrijden aanwezig te zijn.

13. het missen van trainingen in de 2e pre-season (periode voorbereiding augustus)  zal, afhankelijk van het aantal, consequenties hebben voor uitnodigingen wedstrijden en/of toernooien.
Kijk verder hieronder bij "missen trainingen".


RICHTLIJNEN AFMELDINGEN


Afmelden voor trainingen, wedstrijden en toernooien voor spelers uit een Academy team dienen plaats te vinden onder de volgende condities:

1. uitsluitend geldig indien gedaan via account in de Clubapp van Voetbalassist

2. voorafgaand aan de activiteit en niet achteraf

Alle af- en/of te laat meldingen niet gedaan via de Clubapp gelden als een ongeoorloofde afmelding met de bijbehorende gevolgen 
Bij naderhand afgelasten van de training en/of wedstrijd vervalt een eerder gedane afmelding niet 

geoorloofde redenen afwezigheid 

1. aktiviteiten bij de KNVB (waarvoor toestemming is gegeven)

2. stageaktiviteiten bij Sparta Rotterdam

3. schoolvoetbal, kamp of andere verplichte fysieke schoolactiviteit tenzij die valt op de laatste trainingdag voor de activiteit.
Dan volgt er geen uitnodiging.

4. Opendag nieuwe school, rapportgesprek of oudergesprek ook als die valt op laatste trainingsdag voor de activiteit.
Voorwaarde is dat de rest van de weektrainingen inclusief de zondag wel zijn gevolgd.
Wij kunnen hier bewijsstukken van vragen.

5. begrafenis ook als die valt op de laatste trainingsdag.
Voorwaarde is dat de rest van de weektrainingen inclusief de zondag wel zijn gevolgd.
Wij kunnen hier bewijsstukken van vragen

6. door de Hoofd Opleidingen of Technisch Coordinator toegestane bij een uitzonderlijke en unieke reden

Bij afwezigheid door een van bovenstaande geoorloofde redenen volgt er wel een uitnodiging (wel starten als wissel).
In dat geval dat alle trainingen van betreffende week worden gemist volgt er geen uitnodiging.

Bij geoorloofde missen van trainingen gelden de richtlijnen speeltijd die gelden bij het missen van een training.
De speler start dus wel als wissel.

ongeoorloofde afwezigheid

Afwezigheid door:

leren voor repetitieweek

geen vervoer

huiswerk

verjaardag

bruiloft 

vallen niet onder de uitzonderingen.
Hiervoor afmelden is een  keuze die met de eigen planning te maken hebben en vallen daarom onder een ongeoorloofde afwezigheid.
Er volgt dan geen uitnodiging

afwezigheid door stage

Bij een door ons goedgekeurde stage bij een andere bvo dan Sparta Rotterdam of bij een een goedgekeurde stage bij een andere amateurvereniging geldt de richtlijn "afwezigheid trainingen" indien deze stage valt op een reguliere trainingsdag.
Indien de afwezigheid valt op een zondagse Soccer+ training geldt deze als geoorloofde afwezigheid.
Dus wel een uitnodiging maar wel starten als wissel.
Indien de stage plaats heeft gevonden bij onze partner Sparta Rotterdam geldt de stage activiteite als vervanging van de training bij ons.

wegblijven zonder geldige afmelding

Een speler die zonder geldige afmelding weg is gebleven bij een trainings- of wedstrijdactiviteit zal een week (7 dagen) wel mogen trainen maar geen wedstrijden of toernooien spelen.
Dit wordt gerekend vanaf de dag van de niet-afmelding.
Bij herhaling kan de speler uit het Academy team worden verwijderd 

uitnodiging en afmelden Soccerplus SA  (SSA) wedstrijd of toernooi

Ingaan op een uitnodiging voor een SSA activiteit is niet verplicht.
Deze activiteiten zijn niet inbegrepen in de Opleidingsbijdrage.
Niet ingaan op de uitnodiging heeft geen enkel gevolg voor een DBS wedstrijd en/of toernooi of beoordeling.
Afmelden (via de VA app) is wel verplicht indien je eerder op de uitnodiging voor een SSA wedstrijd of toernooi bent ingegegaan.


GEVOLGEN MISSEN TRAININGEN 

DBS TRAININGEN


deelname alle aangeboden doordeweekse DBS teamtrainingen en de Soccer+ trainingen op zondag (O9 t/m O14) zijn verplicht 

bij afmelding van maximaal 1 aangeboden training in betreffende voetbalweek volgt er wel uitnodiging onder de volgende condities:

O9 t/m O11

de hele 1e  kwart wedstrijd wissel en de andere 3 kwarten mee doorrouleren.
Daarna rouleert de speler mee in het traject zoals is vastgelegd in de richtlijnen.
De afwezigheid bij de zondagse Soccer+ training telt ook mee

O13

standaard starten als wissel minimaal 15 minuten indien alle verdere trainingen die week zijn gevolgd.
Er is geen minimale speeltijd van toepassing.
De aanwezigheid bij de zondagse Soccer+ training telt hierbij mee ook mee.

O14 en O15


geen minimale speeltijd (trainer beslist)
De aanwezigheid bij de zondagse Soccer+ training telt hierbij mee ook mee.
De speler start standaard als wissel.


SOCCER+ TRAININGEN 

De Soccer+ trainingen (zondag) zijn inbegrepen in de Opleidingsbijdrage en zijn voor spelers uit Betrokken Spartaan Academy teams O9 t/m O14 een verplichte training.
Afmelden in de Voetbalassist app bij afwezigheid of te laat melden. is dus ook verplicht.

missen Soccer+ training 

De Soccer+ training telt mee voor de uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit (DBS of SSA wedstrijd of training).
Bij het missen van de Soccer+ training volgt er standaard geen  uitnodiging voor een SSA activiteit in betreffende week.
Bij het missen van 2 opeenvolgende Soccer+ trainingen volgt er standaard geen uitnodiging voor de eerstvolgende DBS of SSA wedstrijd of toernooi.

stage bij bvo

Missen van de Soccer+ training door een goedgekeurde stagetraining bij een BVO telt als geoorloofde afwezigheid.
Speler wordt uitgenodigd maar start wel als wissel tenzij de stage bij onze partner Sparta Rotterdam was.
Dan wordt de stagetraining genoteerd als aanwezig bij onze training.

uitnodiging

Soccerplus SA(SSA) activiteiten (toernooien en wedstrijden) zijn niet inbegrepen in de Opleidingsbijdrage.
Een uitnodiging is dus niet vanzelfsprekend of afdwingbaar.
De 20 Soccer+ trainingen zijn wel inbegrepen in de Opleidingsbijdrage.


MISSEN TRAININGEN DOOR VAKANTIES EN PRE-SEASON

De datums van de Pre-season II periode in de voorbereidingen staan al een jaar in de planning.
De datums van de schoolvakanties zijn ook al meer dan een jaar beschikbaar via diverse van onze media.

Missen van training(en) in een van bovenstaande periodes blijft veelal een keuze van de ouders.
Missen heeft de onderstaande gevolgen betreft de uitnodiging voor een (oefen)wedstrijd, beker-  en competitiewedstrijden of een toernooi.

Onderbouw

Er volg pas een uitnodiging voor een wedstrijd en/of toernooi indien het aantal gemiste trainingen + 1 is gevolgd.
Afhankelijk van het aantal gemiste trainingen kan de staf bepalen dat de speler voor een bepaalde periode wordt ingedeeld in een ander (niet-selectie) team.
In uitzonderlijke gevallen kan het HJO hiervan afwijken.

Middenbouw

Er volgt een uitnodiging voor een wedstrijd en/of toernooi indien het aantal gemiste trainingen + 1 is gevolgd.
Afhankelijk van het aantal gemiste trainingen kan de staf verder bepalen dat de speler voor een bepaalde periode wordt ingedeeld in een ander (niet-selectie) team.
In uitzonderlijke gevallen kan het HJO van bovenstaande afwijken.
Trainingsweekend in augustus telt voor 4 trainingen (2 + 2) en Winterkamp in januari voor 4 trainingen.

RICHTLIJNEN WEDSTRIJDEN

1. te laat op wedstrijddag tijdens omkleden (en vooraf gemeld) is starten als wissel (O8 t/m O11 minimaal een 1/4 wedstrijd, O13-2 minimaal een 1/2 wedstrijd en rest MB naar oordeel van de trainer)

2. te laat op wedstrijddag  als de spelers al op het veld staan is niet meer spelen tenzij er sprake is van overmacht en dit tijdig is gemeld via de clubapp

3. bij uitwedstrijden verzamelen bij de parkeerplaats of voor de toegangshek tot de trainer beslist dat team naar binnen gaat

4. ouders zijn niet welkom in de kleedkamer, in de dugout of binnen de omheining van het veld 

5. ouders van 11x11 selectieteams niet achter de dugouts staan

6. spelers van de onder- en middenbouw dienen iedere wedstrijd een bidon/flesje water bij zich te hebben

7. t/m O11 dient iedere speler een stuk fruit mee te nemen naar de training en/of wedstrijd

8. geblesseerde spelers vanaf O13-2 zijn verplicht in presentatiekleding aanwezig te zijn bij officiele thuiswedstrijden (KNVB beker- en competitiewedstrijden) tenzij er een gegronde reden voor afwezigheid is waardoor de hoofdtrainer ontheffing voor de aanwezigheidsplicht heeft gegeven

9. van ouders die aanhoudend duidelijk hoorbaar aan het coachen zijn en/of zich verbaal/fysiek misdragen langs de lijn jegens spelers, medeouders, scheidsrechter of ouders tegenstander zal het kind direct worden gewisseld

10. bij de onderbouw keepen alle spelers om de 1/4 wedstrijd indien geen vaste keeper aanwezig.
De namen met betrekking tot de wedstrijd staanin de uitnodiging.
Dit is onafhankelijk of de speler al wissel heeft gestaan.

11. spelers O9 en O10 spelen chaos principe.
spelers t/m O11 spelen iedere kwart wedstrijd op een andere positie.

12. in de O13 zal getracht wordt spelers op diverse posities te laten spelen.

13. aanvoerder in O9 t/m O11 wordt wekelijks aangewezen via roulatiesysteem (speler van de week).
Deze speler (en ouder!) moet zich wel goed hebben gedragen en alle trainingen aanwezig zijn geweest
Voor de Middenbouw teams bepaalt de trainer de aanvoerder

Uitsluitend na toestemming van het HJO mag van bovenstaande punten worden afgeweken.

SPEELTIJD

1. een speler die 1 training in betreffende week heeft gemist start standaard als wissel (tenzij er te weinig fitte spelers beschikbaar zijn).
Voor keepers vanaf de MB  gelden er afwijkende regels.

2. in de onderbouw (9 t/m O11) wordt er iedere halve 1/4 wedstrijd alle wisselspelers tegelijk gewisseld. 
Een speler die een training heeft gemist speelt 1e kwart van de wedstrijd niet.

3.  bij de O13 bedraagt de minimale speeltijd 15 minuten indien alle trainingen in die week zijn gevolgd.
Bij het missen van een training start de speler standaard als wissel en bepaald de trainer de minimale speeltijd.

Vanaf de O14 is er geen minimale speeltijd meer.
Een speler die een training heeft gemist start standaard als wissel.


RICHTLIJNEN UITNODIGINGEN TOERNOOIEN


1. deelname aan alle DBS toernooien is verplicht.
Voor SSA toernooien is het niet verplicht de uitnodiging voor een toernooi te aanvaarden maar aanvaarding volgt er wel een opkomstplicht.

2. bij niet tijdig afmelding of wegblijven zonder afmelding behouden wij ons het recht voor de speler uit te sluiten van andere toernooien

3. uitnodiging voor een SSA toernooi waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd of eendaagse SSA toernooien is vrijblijvend en nooit verplicht.

4. Indien bij een meerdaags toernooi door de organisatie een groepsverblijf wordt aangeboden zullen de spelers en staf afzonderlijk van de ouders verblijven.
Ouders hebben dan wel de mogelijkheid in de omgeving te verblijven maar zijn dit uiteraard niet verplicht.

5. wegblijven bij een wedstrijd of toernooi zonder afmelding is minimaal niet spelen de eerstvolgende wedstrijd of toernooi voor de periode van een week (7 dagen)

6. douchen is niet verplicht na een toernooi tenzij de staf dat aangeeft in de uitnodiging

7.  ouders zijn niet welkom in de kleedkamer en/of binnen de omheining van het veld

8. bij 2-daagse toernooien is verplicht beide dagen deel te nemen tenzij er dringende zwaarwegende reden is (een zwaarwegende reden is geen bruiloft, verjaardag, familieuitje, pretpark etc).
Indien de speler maar 1 dag kan komen volgt er geen uitnodiging.


ALCOHOL 

Op zowel trainings- als wedstrijddagen gebruiken ouders geen alcohol in het zicht van spelers.


VOLGORDE AANSPREEKPUNT VOETBALTECHNISCHE ZAKEN


1. Hoofdtrainer

2. Hoofdcoördinator 

3. Hoofd Opleidingen 


TEAMAPP EN CLUPAPP

Ieder team heeft een eigen teamapp voor plaatsen weekprogramma, uitnodigingen etc.
De contactouder plaatst namens de staf/organisatie berichten en hier kan niet worden gereageerd.
Af- en telaat meldingen voor wedstrijden en trainingen kunnen uitsluitend via de Clubapp van Voetbalassist worden geplaatst.

storingen in de VA app

Indien de VA app niet werkt is het bij hoge uitzondering af- en/of telaat melding mogelijk door vooraf een app te sturen naar 0651717784.
Maak wel een screenshot van de foutmelding (dat de app niet werkt) en stuur deze mee.

Bij wegblijven zonder afmelding zal de speler voor een week (minimaal 5 dagen) niet worden uitgenodigd voor wedstrijden.


WEDSTRIJD EN TOERNOOIREGLEMENT

Klik hier voor het wedstrijd- en toernooireglement dat geldt bij zowel DBS als SSA wedstrijden en/of toernooien.
Lees deze goed door want niet houden aan het reglement kan onplezierige gevolgen hebben voor zowel de speler als de ouder.

BETROKKEN_1.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!