Trainingen en wedstrijden

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN SELECTIESPELERS SEIZOEN 2021-2022

VOETBALWEEK

De voetbalweek loopt van zondag t/m zaterdag.
Op zondag begint de nieuwe voetbalweek en start de telling van aanwezigheid weer op nul.

VIT SPELERS SELECTIETEAMS

VIT trainingen  op dinsdag zijn voor alle spelers uit Betrokken Spartaan selectieteams verplichte trainingen en het opkomstpercentage wordt meegerekend bij uitnodiging voor eerstvolgende  competitie-, beker-, oefenwedstrijden en toernooien in de voetbalweek en voor de (eind)beoordelingen.
Geoorloofde afmelding voor de  VIT telt 2x en een ongeoorloofde afmelding VIT telt 3x mee voor de berekening van het opkomtpercentage voor de beoordelingen.

RICHTLIJNEN AFMELDINGEN


Afmelden voor trainingen, wedstrijden en toernooien dienen plaats te vinden onder de volgende condities:

1. door de ouder (O9 t/m O11) of zelf in de spelersapp (vanaf O15)

2. voorafgaand aan de activiteit en niet achteraf

3. met reden erbij vermeld

4. in de groepsapp van het team

Afmeldingen door de ouder prive bij de trainer en/of niet in de groepsapp en/of afmelden via een andere ouder en/of afmeldingen zonder reden geldt als een ongeoorloofde afmelding. 

Bij een persoonlijke reden voor een afmelding dient dit in de app vermeldt te worden en dient de trainer wel middels een priveapp van de perssonlijke reden van afwezigheid op de hoogte te worden gebracht.

Let op: bij naderhand afgelasten van de training vervalt een afmelding niet en zal als zodanig ook worden genoteerd

A. GEOORLOOFDE AFMELDING

Bij een geoorloofde afmelding zal de speler, indien deze maximaal 1 training mist in de betreffende week en het niet de laatste training betreft van de voetbalweek, worden uitgenodigd voor de eerstvolgende wedstrijd of toernooi.
Voorbeelden van een geoorloofde afmelding zijn:

1. schoolgerelateerde aangelegenheden (huiswerk, schooluitjes, kamp, schoolvoetbal)

2. blessure

3. ziekte

4. stageaktiviteit bij een andere BVO dan Sparta Rotterdam waarvoor toestemming is gegeven

5. unieke en bewijsbare familieaangelegenheid (bruiloft, geboorte, jubileumfeest, doopfeest etc)

6. bij afmelding wegens vakantie (ook al is er geen activiteit betreffende week) volgt geen uitnodiging voor een wedstrijd/toernooi

7. een door de Technich Manager of Hoofd Opleidingen goedgekeurde uitzondering (aanvragen per mail naar dbs@stichting-soccerplus.nl)

Let op: indien de laatste training voor een aktiviteit wordt gemist  (ook indien dit dus een geoorloofde reden is) dan volgt er geen uitnodiging.

B. ONGEOORLOOFDE AFMELDING

Bij een ongeoorloofde afmelding zal de speler niet worden uitgenodigd voor de eerstvolgende wedstrijd en/of toernooi.
Indien de wedstrijd/toernooi wordt afgelast vervalt de schorsing niet maar schuift deze door.
Bij een van de onderstaande redenen oopt de speler de kans op een zwaardere sanctie (zoals uit een selectieteam gezet te worden).
Voorbeelden van een ongeoorloofde afmelding zijn afmeldingen voor:

1. verjaardagen etc

2. weersomstandigheden (eigen keus)

3. vakanties en uitjes

4. afmeldingen niet in de groepsapp

5. afmeldingen zonder reden

6. afmeldingen achteraf

7. wegblijven zonder afmelding 

8.  stage lopen zondertoestemming

C. AFMELDING WEGENS KNVB, STAGES SPARTA ROTTERDAM , SCHOOLVOETBAL, BEGRAFENIS EN OPENDAG SCHOOL

De onderstaande redenen gelden niet als afwezigheid:

1. aktiviteiten bij de KNVB (waarvoor toestemming is gegeven)

2. stageaktiviteiten bij Sparta Rotterdam

3. schoolvoetbal

4. Opendag nieuwe school

5. begrafenis

6. door de Hoofd Opleidingen of Technisch Manager toegestane uitzondering

RICHTLIJNEN WEDSTRIJDEN

1. te laat op wedstrijddag tijdens omkleden (en vooraf gemeld) is starten als wissel (O8 t/m O12 minimaal een 1/4 wedstrijd)

2. te laat op wedstrijddag  als de spelers al op het veld staan is niet meer spelen tenzij er sprake is van overmacht en dit tijdig is gemeld

3. bij uitwedstrijden verzamelen bij de parkeerplaats of voor de toegangshek tot de trainer beslist dat naar binnen gaan

4. ouders zijn niet welkom in de kleedkamer, in de dugout of binnen de omheining van het veld 

5. ouders van 11x11 selectieteams niet aan de dugout zijde maar aan de overkant of zijkant gaan staan

6. spelers van de onder- en middenbouw dienen iedere wedstrijd hum bidon bij zich te hebben

7. t/m O13 dient iedere speler een stuk fruit mee te nemen naar de wedstrijd 

8. geblesseerde spelers zijn verplicht in presentatiekleding aanwezig te zijn bij officiele thuiswedstrijden (KNVB beker- en competitiewedstrijden)

9. van ouders die duidelijk hoorbaar aan het coachen zijn en/of zich verbaal/fysiek misdragen langs de lijn jegens spelers, medeouders, scheidsrechter    of ouders tegenstander zal het kind direct worden gewisseld

RICHTLIJNEN SPEELTIJD

1. een speler/keeper die een training in betreffende week heeft gemist start standaard als wissel (tenzij er te weinig fitte spelers beschikbaar zijn)

2. een speler/keeper die alle trainingen in betreffnde week heeft gevolgd zal  minimaal 1/4 wedstrijd spelen (let op: bij een gemiste training geldt          geen minimale speelrecht en bepaald de trainer de minimale speeltijd)

3. in de onderbouw (9 t/m O11) wordt er iedere halve 1/4 wedstrijd alle wissekspelers tegelijk gewisseld. 
   Een speler die een training heeft gemist speelt eerste 1/4 wedstrijd niet.

RICHTLIJNEN TOERNOOIEN


1. deelname aan alle toernooien is verplicht tenzij er minimaal 2 weken van te voren per mail of app bij de trainer of teammanager is afgezegd of er een zeer ernstige is reden die pas bekend geworden is vlak voor het moment dat er afgezegd wordt

2. bij niet tijdig afmelding behouden wij ons het recht voor de speler uit te sluiten van andere toernooien

3. toernooien waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd zijn nooit verplicht. Indien wordt opgegeven is deelname wel verplicht en restitutie bijdrage niet mogelijk.

4. Indien bij een meerdaags toernooi door de organisatie een groepsverblijf wordt aangeboden zullen de spelers en staf afzonderlijk van de ouders verblijven. Ouders hebben dan wel de mogelijkheid in de omgeving te verblijven maar zijn dit uiteraard niet verplicht.

5. wegblijven bij een wedstrijd of toernooi zonder afmelding is minimaal niet spelen de eerstvolgende wedstrijd of toernooi

6. douchen is verplicht na het toernooi

7.  ouders zijn niet welkom in de kleedkamer en binnen de omheining van het veld

RICHTLIJNEN TRAININGEN 

1. deelname alle aangeboden teamtrainingen is verplicht (klik hier voor de berekening van de opkomst in verband met beoordelingen)

2. geoorloofde afmelding van maximaal 1 aangeboden training in betreffende voetbalweek betekend wel uitgenodigd worden maar minimaal starten als wissel (O9 t/m O12 minimaal 1/4 wedstrijd en O13 t/m O17 minimaal een helft) voor de  eerstvolgende wedstrijd

3.  geoorloofde afmelding van 2 of meer  aangeboden trainingen in betreffende voetbalweek is niet spelen de eerstvolgende wedstrijd/toernooi in deze voetbalweek

4. missen van de laatste training in de voetbalweek betekend automatisch niet uitgenodigd worden eerstvolgende training en of wedstrijd

5. een speler mag na ziekte/blessure pas weer een wedstrijd spelen na minimaal een geslaagde training in betreffende week

6. een speler die tijdens de laatste training voor een wedstrijd geblesseerd het veld verlaat zal niet worden uitgenodigd voor de eerstvolgende wedstrijd

7. spelers gaan 10 minuten voor tijd naar buiten

8.  alle trainingen zijn besloten (er mag aan een zijde worden gestaan om te kijken)

9. weggestuurd worden van de training heeft als consequentie van minimaal 1 helft wissel tot niet spelen de eerstvolgende wedstrijd en/of toernooi.
De beslissing welke sanctie kan uitsluitend worden genomen door het Hoofd Opleidingen of de Technisch Manager.

10. vanaf de bovenbouw is deelname aan de door de staf opgelegde corfee verplicht. Niet deelnemen volgt geen uitnodiging voor de  wedstrijd/toernooi.

11. bij een ongeoorloofde afmelding zal de speler niet worden uitgenodigd voor de eerstvolgende wedstrijd of toernooi

12. bij de bovenbouw zijn geblesseerde spelers verplicht aanwezig te zijn op trainingsdagen om zich te laten behandelen

13 het missen van trainingen in de 2e pre-season (periode voorbereiding augustus)  zal, afhankelijk van het percentage, consequenties hebben voor uitnodigingen van toernooien en wedstrijden (oefen-, beker en/of competitiewedstrijden) De stelregel is dat minimaal 80% van de aangeboden trainingen is gevolgd waaronder de laatste 2.

14. iedere speler t/m O13 dient een stuk fruit mee te nemen naar de training

15. te laat meldingen vooraf met reden in de groepsapp en de rainer beslist of de reden voldoende is om mee te trainen of dat speler mag trainen.      Bij niet vooraf afmelden en te laat komen mag er niet worden meegetraind.
 
RICHTLIJNEN KLEDING

1. indien een of meerdere kledingstukken, schoenen of scheenbeschermers worden vergeten bij een wedstrijd speelt de speler niet mee (tijdig lenen        van een andere speler uit een ander team die al heeft gespeeld mag)

2. indien een of meerdere kledingstukken, schoenen of scheenbeschermers worden vergeten bij een training kan betreffende speler niet meetrainen

3. t/m de O13 zijn voetbalschoenen uitsluitend toegestaan in de (hoofd)kleur wit, rood, zwart of grijs (voor zaalschoenen is de kleurkeuze vrij)

4. onderkleding (onderhemd of thermokleding) uitsluitend in de kleur zwart

VOLGORDE AANSPREEKPUNT VOETBALTECHNISCHE ZAKEN

1. Teammanager/assistent-trainer

2. Hoofdtrainer

3. Coördinator

4. Technisch Manager

5. Hoofd Opleidingen 

6. Hoifdbestuur (Soccerplus, uitsluitend per mail bereikbaar)

TEAMAPPS

Ieder team heeft een eigen teamapp voor afmeldingen, weekprogramma, uitnodigingen etc.
De O9 t/m O13 zitten de ouders in deze app en vanaf de O15 zitten de spelers en ouders n een aparte app.
Ouders met voetbaltechnische vragen van spelers vanaf de O15 kunnen kunnen deze neerleggen bij de Teammanager.

Iedere ouder zal in de app worden geplaatst. Bij herhaaldelijk onbehoorlijke opmerkingen en/of reacties zal betreffende ouder (tijdelijk) geblokkeerd worden voor het zelf plaatsen kunnen van opmerkingen. Eventuele berichten (afmeldingen, vragen etc) kunnen dan gemaild worden naar info@stichting-soccerplus.nl.
Deze mail zal doorgestuurd worden naar de contacouder.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!