Cookie beleid De Betrokken Spartaan

De website van De Betrokken Spartaan is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene Voorwaarden

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan door de Soccer Academy van Stichting SoccerPlus, hierna te noemen SSA en/of een team van De Betrokken Spartaan, hierna te noemen DBS,, georganiseerde activiteiten cq evenementen kan uitsluitend geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.
1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement waarvoor wordt ingeschreven
1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door SSA geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
1.4: Bij aanmelding via de site voor een evenement ontvangt u de digitale bevestiging met daarin de verwijzing naar deze voorwaarden.
1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, hiervan krijgt u bericht.
1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kunnen activiteiten cq evenementen door SSA geannuleerd worden, waarbij het al betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.
1.7: Bij meer dan tweemaal niet op komen dagen bij de techniekclinic zonder afmelding of bij structurele absentie wordt betreffende speler uitgeschreven zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.
1.8: nieuwe leden kunnen in afwachting van het binnenkomen van het inschrijfgeld nog niet meetrainen. Indien het inschrijfgeld niet binnen tien werkdagen is voldaan, wordt dit lid weer uitgeschreven; bij een herschrijving dient deze persoon dan het gehele inschrijfgeld te hebben voldaan voor er getraind mag worden en is eventuele deelbetaling niet mer mogelijk.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Deelname aan activiteiten is pas dan mogelijk na ontvangst van het inschrijfbedrag.
2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de bij de inschrijving gestelde termijn.
2.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.
2.4: Personen die zich inschrijven, het inschrijfgeld niet hebben voldaan of wegblijven zonder afmelding zullen wij binnen 10 dagen na inschrijving weer uitschrijven. Deze kunnen zich indien gewenst later inschrijven. Het inschrijfgeld dient dan wel vooraf en in een keer voldaan te worden.
2.5: Restitutie of korting na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld voor de zondagse activiteiten en/of Off Season trainingen en/of Sparta Talent Campus is niet mogelijk tenzij er uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de eerst ingeplande training schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval zal er een bedrag van € 75,00 aan administratie worden ingehouden.
2.6: Restitutie van de (aan)betaalde opleidingsvergoeding voor het aankomende seizoen voor leden van een msv Betrokken Spartaan team is mogelijk indien schriftelijke opzegging bij ons uiterlijk 1 juli van betreffende jaar plaatsvindt.
Er is dan een contributiebedrag van € 75,00 verschuldigd.
Bij schriftelijke opzegging na deze datum is het volledig openstaande bedrag aan contributie DBS voor het seizoen verschuldigd.
Opzegging bij een medespele, trainer, coordinator of contactouder is geen geldige afmelding.
2.7: Reeds bestelde kleding kan uitsluitend worden geannuleerd indien opzegging plaatsvindt uiterlijk 1 juli.
Na deze datum is afname verplicht.

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN SSA ACTIVITEITEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
3.2: In geval van afwezigheid bij een techniektraining hieft de ouder(s) en/of verzorger(s) zich niet af te melden. Te laat melden is wel verplicht bij de coordinator van SSA. Dit kan uitsluitend telefonisch.
3.3: SSA behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld, alleen daar waar kan zullen we deze activiteit opnieuw inplannen. Dit kan eventueel ook op een van onze andere locaties.
3.4: Wij storten geen geld terug bij afwezigheid door ziekte etc. van een activiteit.
3.5: Bij Techniektrainingen dient cursist scheenbeschermers aan te hebben
3.6: Bij wegblijven zonder afmelding vervalt betreffende training.
3.7: Voor de eerste betalingsherinnering brengen wij € 7,50 aan administratiekosten in rekening. Voor een eventuele 2e of 3e bedragen de administratiekosten € 15,00 per keer.
3.8: Wij behouden ons het recht toe om zonder toelichting bij een betalingsachterstand de speler te schorsen voor wedstrijden en/of trainingen tot aan de datum dat aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4: AANSPRAKELIJKHEID EN GEDRAG

4.1: SSA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures ontstaan tijdens de activiteit en/of in de kleedruimte en/of op weg naar de kleedruimte.
4.2: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding en gedrag verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.
4.3: Het is op alle locaties (tenzij specifiek aangegeven) verplicht te trainen in de door SSA voorgeschreven en uitgereikte (merk) kleding; bij niet nakomen hiervan behoudt SSA zich het recht voor betreffende speler te weigeren op de training.
4.4: Het is niet verplicht te douchen na elke techniektraining en leden mogen zich vooraf thuis omkleden.
4.5: Bij te laat komen of niet de juiste kleding te dragen behoudt SSA zich het recht voor betreffende speler te weigeren voor betreffende activiteit. Wij zijn niet aansprakelijk voor de speler vanaf het moment van weigering indien er geen ouder of verzorger is om de speler over te dragen.

5: FOTO'S EN VIDEO

SSA behoudt het recht om door ons gemaakte foto's en video's te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen.

6: STAGES EN PROEFTRAININGEN

Het volgen van proeftrainingen, door leden die in een van onze DBS teams spelen, bij een andere vereniging is mogelijk uitsluitend na 1 februari van het lopende seizoen.
Voorwaarde is wel dat er, volgens de richtlijnen van de KNVB, vooraf een officiële uitnodiging naar onze administratie wordt gestuurd door de betreffende vereniging. De HO bevestigd vervolgens schriftelijk aan de ouder of de betreffende speler toestemming krijgt (of niet) om een of meerdere proeftrainingen en/of wedstrijden te volgen. Een mondelinge toestemming van de trainer of leider is dus niet geldig. Het ingaan op een uitnodiging voor een proeftraining bij een andere vereniging zal wel consequenties hebben betreft indeling in een team voor het volgende seizoen. Indien zonder toestemming wordt meegetraind/meegespeeld bij een andere vereniging zal betreffende speler per direct niet meer deelnemen aan trainingen, wedstrijden en overige activiteiten die vallen onder verantwoording van Soccerplus SA. Tevens zal de KNVB op de hoogte worden gesteld en zal een officiële klacht worden ingediend tegen de vereniging waar stage is gelopen. Klik hier voor de richtlijnen over bovenstaande.

7: WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN

Spelers die in een DBS team uitkomen dienen zich aan diverse afspraken te houden zoals beschreven in de O-richtlijn en in de richtlijn omtrent Wedstrijden en toernooien. Uitnodiging voor het spelen van een wedstrijd of toernooi in een SSA team is geen afdwingbaar recht. De selecties worden samengesteld door de technische staf op basis van kwaliteit, gedrag en aanwezigheidspercentage.

8:LIDMAATSCHAP TEAMS

Het seizoen voor lidmaatschap van een Betrokken Spartaan team loopt van 01 juli t/m 31 mei.
Dit lidmaatschap wordt niet automatisch verlengt aangezien iedere speler gedurende het seizoen beoordeeld wordt op kwaliteit en gedrag (ouders). Spelers met wie wij verder willen het daaropvolgende seizoen ontvangen uiterlijk eind april hierover bericht. Het seizoen voor lidmaatschap SSA loopt t/m de laatste activiteit van betreffende seizoen. Dit lidmaatschap wordt niet automatisch verlengt en er dient elk seizoen opnieuw te worden ingeschreven.

Bij inschrijving en vervolgens uitschrijving tussen 15 mei en 31 mei is een vergoeding verschuldigd van € 170,00.
Bij inschrijving en vervolgens uitschrijving na 1 juni is het gehele bedrag aan opleidingsbijdrage voor het komende seizoen verschuldigd.

9: DISCLAMER De inhoud van de Algemene Voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. SSA en medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de evenementen van SSA of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. (denk aan diefstal uit de kleedkamers e.d.) Tevens bepaald de organisatie welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!